Rabu, 26 April 2017

PELANTIKAN SEMULA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SEKOLAH (GPM)

Bagi permohonan GPM baharu, Sila klik di sini: Borang permohonan GPM 2017.

Sila ambil maklum bahawa semua pelantikan GPM sebelum NBOS adalah terbatal. Sehubungan dengan itu semua GPM 152 sekolah yang tidak mendapat khidmat Pembantu Guru, perlu memohon semula.

Sekian, terima kasih.